در راستای کاهش رفت و آمد ارباب رجوع و اعضای محترم انجمن و بمنظور رفاه هرچه بیشتر عزیزان بر آن شدیم تا با راه اندازی سیستم اداری الکترونیکی بصورت غیرحضوری درخواست ارباب رجوع و اعضای محترم انجمن ثبت و اقدام لازم تا حصول نتیجه نهایی توسط انجمن صورت پذیرد. و متقاضی صرفا جهت نتیجه نهایی در انجمن حضور یابد.

امید است با راهنمایی و رهنمونهای شما عزیزان در خدمت رسانی هرچه بهتر عمل نماییم.

برای ثبت درخواست اینجا کلیک نمایید.