نظرسنجی آتش نشانان خدوم که در دوره آموزشی سرویس آسانسور شرکت نموده اند.

نمودار نظرسنجی