دومین دوره سرویس و نگهداری آسانسور با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان البرز از تاریخ 24 آبان ماه 95 بمدت یکماه برگزار می گردد.