اولین دوره سرویس و نگهداری آسانسور با همکاری سازمان فنی و حرفه ای بصورت علمی و عملی برگزار گردید