به اطلاع کلیه عزیزان می رساند آزمون دوره هفتم مدیر و تکنسین فنی روز یکشنبه مورخ 1395/08/16 در سالن آموزش انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان البرز برگزار می گردد. 

مقتضی است حداکثر تا تاریخ 1395/08/15 نسبت به ثبت نام اقدام فرمایید.