به استحضار میرساند دوره کلاسهای آموزشی تغییرات استاندارد ویرایش جدید که در تاریخ 17/08/96 در محل سالن آموزش انجمن بمدت 4 ساعت بصورت علمی برگزار می گردد مقتضی است با در دست داشتن مدارک ذیل حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 16/08/96 جهت ثبت نام اقدامات لازم را مبذول فرمائید.

1-ارائه معرفی نامه از سوی شرکت متقاضی

2-ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضیان

3-واریز هزینه کلاسهای آموزشی به مبلغ 600.000 ريال

**زمان برگزاری کلاسها متعاقبا" اعلام خواهد گردید.