به نام خدا
باسلام
 به استحضار میرساند اولین  دوره کلاسهای آموزشی مدیران وتکنسینهای فنی در سال 1396 از تاریخ 96/03/17 روز 4 شنبه در محل سالن آموزش انجمن بمدت 6 جلسه 4 ساعته بصورت علمی و عملی  برگزار می گردد مقتضی است با در دست داشتن مدارک ذیل حداکثر تا پایان ساعت اداری روز يكشنبه مورخ 96/03/16 جهت ثبت نام نهایی اقدامات لازم را مبذول فرمائید.
1-ارائه معرفی نامه از سوی شرکت متقاضی
2-ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضیان
3-ارائه 2 قطعه عکس 4×3 (ظهر نویسی شده)
4-واریز هزینه کلاسهای آموزشی به مبلغ 4.500.000 ريال
لازم به ذکر است با توجه به برگزاری کلاسها در محل انجمن، هزینه دوره آموزشی برای اعضاء محترم انجمن به مبلغ 3.000.000 ريال کاهش یافته اس