جهت دسترسی به فرم ها بر روی لینک مربوطه کلیک فرمایید.

دستورالعمل صدور و تمدید پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور شماره 4016/3

متمم دستورالعمل صدور و تمدید پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور شماره 4016/3

فرمهای تعهدنامه مربوط به مدیر و تکنسینهای فنی

لیست گزارش آمار فروش ونصب آسانسورپروژه های دردست اقدام (لیست شماره 1)

لیست گزارش آمار فروش ونصب آسانسورپروژه های اخذ استاندارد شده (لیست شماره 2)

مدارک عضویت اشخاص حقوقی در انجمن

مدارک انجام نظارت عالی

مدارک تغییر نام شرکت:

مدارک مربوط به حل اختلاف (شکایت)

مدارک پذیرش مسولیت برای شرکتهای دارای پروانه فاقد شعبه خارج از استان 

مدارک مربوط به کمیته آموزش

مشخصات فنی آسانسور فرم شماره 7