باتوجه به تفاهم نامه فیمابین انجمن آسانسور و پله برقی استان البرز با دانشگاه علمی کاربردی سازمان ملی استاندارد در راستای ارتقا سطح علمی فعالین صنعت آسانسور این تفاهم نامه منعقد گردید که مدارک لازم برای ثبت نام دوره کاردانی و کارشناسی بپیوست می باشد.

مدارک لازم برای ثبت نام دوره کاردانی:

مدارک لازم برای ثبت نام دوره کارشناسی: