باعث افتخار است در روزصنعت،معدن وتجارت استان البرز در سال 1395  با حضور مقامات و مسئولین محترم استانی از جمله امام جمعه محترم استان البرز- فرماندار محترم استان البرز- استاندار محترم استان البرز - نماینده محترم شهرداری - ریاست محترم اتاق بازرگانی -ریاست  محترم سازمان صنعت، معدن وتجارت و ریاست محترم خانه صنعت،معدن وتجارت برگزار گردید انجمن آسانسور و پله برقی استان البرز موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان انجمن برتر استان گردیده است.