برای دریافت فایل اکسل شرکتهای دارای پروانه  طراحی و مونتاژ آسانسور از سازمان صنعت معدن تجارت استان البرز برروی لینک ذیل کلیک نمایید.(لیست شماره یک)

توجه : لطفا به تاریخ اتمام اعتبار پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور دقت فرمایید.