با توجه به هماهنگی های انجام شده دومین دوره آموزشی فنی و تخصصی آسانسور مخصوص پرسنل محترم و خدوم سازمان آتش نشانی  رأس ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 95/10/15 در سالن آموزش انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان البرز به صورت علمی و عملی برگزار می گردد