شنبه، 26 آبان 1397
ورود اعضا به پنل
انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان البرزانجمن برتر سال 1395

انجمن برتر سال 1395

آزمون دوره هفتم مدیر و تکنسین فنی سال 95

آزمون دوره هفتم مدیر و تکنسین فنی سال 95

لزوم اخذ گواهی استاندارد بازرسی ادواری

لزوم اخذ گواهی استاندارد بازرسی ادواری

اولین دوره سرویس و نگهداری آسانسور

اولین دوره سرویس و نگهداری آسانسور

دومین دوره سرویس و نگهداری آسانسور

دومین دوره سرویس و نگهداری آسانسور

همکاری با مجموعه های فرهنگی ورزشی و ... در راستای رفاه اعضا

همکاری با مجموعه های فرهنگی ورزشی و ... در راستای رفاه اعضا

آزمون دوره نهم مدیر و تکنسین فنی سال 95

آزمون دوره نهم مدیر و تکنسین فنی سال 95

دومین دوره آموزشی فنی و تخصصی آسانسوربرای پرسنل خدوم آتش نشانی

دومین دوره آموزشی فنی و تخصصی آسانسوربرای پرسنل خدوم آتش نشانی

برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده سال 1395

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم میرساندمجمع عمومی عادی سالیانه وفوق العاده انجمن روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴ در تالار تیراژه واقع در۴۵ متری گلشهر..

آزمون دوره یازدهم مدیر و تکنسین فنی سال 95

آزمون دوره یازدهم مدیر و تکنسین فنی سال 95

دوره آموزشی ویرایش جدید تغییرات استاندارد آسانسور

دوره آموزشی ویرایش جدید تغییرات استاندارد آسانسور

آزمون دوره دوم سال 96 مدیر و تکنسین های فنی

آزمون دوره دوم سال 96 مدیر و تکنسین های فنی

آزمون دوره 2 سال 96

آزمون دوره 2 سال 96

کلاس آموزشی مدیر و تکنسین فنی

کلاس آموزشی مدیر و تکنسین فنی

آزمون دوره 3 سال 96

آزمون مدیر فنی و تکنسین فنی