یکشنبه، 7 خرداد 1396
ورود اعضا به پنل
انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان البرز
دوره آموزشی تخصصی برای پرسنل خدوم آتش نشانی و همکاری فیمابین انجمن و آتش نشانی  آیا میدانید طبق قوانین کشور صرفا شرکتهای دارنده پروانه ط م آسانسور دارای اعتبار از وزارت صنعت معدن تجارت مجاز به نصب و راه اندازی آسانسور می باشند و در صورت انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی فاقد پروانه مشکلات متعدد برای کارفرما به وجود خواهد آمد آیا میدانید گواهی های استاندارد صادره توسط اداره کل استاندارد دارای اعتبار یکساله از زمان صدور می باشد و در صورت اتمام اعتبار و عدم اخذ استاندارد ادواری بخش عمده قصور بر عهده مدیریت مجموعه می باشد آیا میدانید اکثر افراد فعال در زمینه آسانسور فاقد مجوز (پروانه طراحی و مونتاژ) میباشند؟ آیا میدانید گواهی های استاندارد صادره توسط اداره کل استاندارد دارای اعتبار یکساله از زمان صدور می باشد و در صورت اتمام اعتبار و عدم اخذ استاندارد ادواری بخش عمده قصور بر عهده مدیر ساختمان می باشد آیا میدانید گواهی های استاندارد صادره توسط اداره کل استاندارد دارای اعتبار یکساله از زمان صدور می باشد و در صورت اتمام اعتبار و عدم اخذ استاندارد ادواری بخش عمده قصور بر عهده مدیر ساختمان می باشد

انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان البرز

تنها نهاد رسمی نظارت بر عملکرد فعالین صنعت آسانسور و پله برقی در استان البرز

انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان البرز

مقررات ملی استاندارد اسانسور مقررات ملی استاندارد پله برقی دستور العمل پروانه طراحی و مونتاژ چک لیست بازرسی