جمعه، 6 مرداد 1396
ورود اعضا به پنل
انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان البرز
 آیا میدانید طبق قوانین کشور صرفا شرکتهای دارنده پروانه ط م آسانسور دارای اعتبار از وزارت صنعت معدن تجارت مجاز به نصب و راه اندازی آسانسور می باشند و در صورت انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی فاقد پروانه مشکلات متعدد برای کارفرما به وجود خواهد آمد آیا میدانید گواهی های استاندارد صادره توسط اداره کل استاندارد دارای اعتبار یکساله از زمان صدور می باشد و در صورت اتمام اعتبار و عدم اخذ استاندارد ادواری بخش عمده قصور بر عهده مدیریت مجموعه می باشد آیا میدانید اکثر افراد فعال در زمینه آسانسور فاقد مجوز (پروانه طراحی و مونتاژ) میباشند؟ جلسه با حضور دکتر شیروی مدیرکل محترم دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات و دکتر موفق رییس محترم سازمان صنعت معدن تجارت با حضور روسای محترم انجمن تعدادی از استانها با موضوع تشکیل انجمن کشوری جلسه با حضور دکتر شیروی مدیرکل محترم دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات و دکتر موفق رییس محترم سازمان صنعت معدن تجارت با حضور روسای محترم انجمن تعدادی از استانها با موضوع تشکیل انجمن کشوری انتخاب انجمن آسانسور و پله برقی استان البرز بعنوان انجمن نمونه در استان در روز صنعت و معدن سال 1395 آیا میدانید گواهی های استاندارد صادره توسط اداره کل استاندارد دارای اعتبار یکساله از زمان صدور می باشد و در صورت اتمام اعتبار و عدم اخذ استاندارد ادواری بخش عمده قصور بر عهده مدیر ساختمان می باشد جلسه هم اندیشی در خصوص تعامل با اتحادیه

انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان البرز

تنها نهاد رسمی نظارت بر عملکرد فعالین صنعت آسانسور و پله برقی در استان البرز

انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان البرز

مقررات ملی استاندارد اسانسور مقررات ملی استاندارد پله برقی دستور العمل پروانه طراحی و مونتاژ چک لیست بازرسی