یکشنبه، 1 بهمن 1396
ورود اعضا به پنل
انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان البرز
جلسه با حضور دکتر شیروی مدیرکل محترم دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات و دکتر موفق رییس محترم سازمان صنعت معدن تجارت با حضور روسای محترم انجمن تعدادی از استانها با موضوع تشکیل انجمن کشوری جلسه با حضور دکتر شیروی مدیرکل محترم دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات و دکتر موفق رییس محترم سازمان صنعت معدن تجارت با حضور روسای محترم انجمن تعدادی از استانها با موضوع تشکیل انجمن کشوری انتخاب انجمن آسانسور و پله برقی استان البرز بعنوان انجمن نمونه در استان در روز صنعت و معدن سال 1395 جلسه هم اندیشی در خصوص تعامل با اتحادیه

انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان البرز

تنها نهاد رسمی نظارت بر عملکرد فعالین صنعت آسانسور و پله برقی در استان البرز

انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان البرز

مقررات ملی استاندارد اسانسور مقررات ملی استاندارد پله برقی دستور العمل پروانه طراحی و مونتاژ چک لیست بازرسی